Антиген тест – за слюнка

225.00 лв. /за 1 брой кутия/

АНТИГЕН тест за слюнка: 1 кутия съдържа: 25 теста; контейнер за слюнка; флакон за извличане на антиген (съдържа реагент за екстракция); капкомер; тестова касета; държач за флакони;

Сертификат TUV – EN ISO 13485:2016, с одобрение за продажба и използването в Европейския съюз и останалата част от света;
CE маркировка;

ЦЕНАТА е крайна – за 1 брой кутия

  • Проба: орофарингеална проба
  • Бърз скрининг/тест за коронавирусна инфекция в рамките от 20 минути
  • Tестът е с чувствителност 97,1 % и специфичност 99.8%.
  • Специално оборудване не е необходимо, тестът за коронавирус е подходящ за всички видове теренни проверки, без да се изисква специална среда. Специално създаден с технологичен процес на тестване, който намалява риска от заразяване с проби;
  • Ранната диагноза с бърз тест за коронавирус (Ковид-19), ранното лечение съкращават хода на заболяването и по-следващото разпространие на заразата;
  • Комплектът тест за антиген COVID-19 (SARS-CoV-2) – тест за слюнка се транспортира и съхранява при температура от 4 до 30 градуса; Валидност 24 месеца;

Тестът е включен в Общия списък на взаимно признати бързи антигенни тестове за COVID-19 на Комисията за здравна сигурност на ЕС с ID JRC БАЗА ДАННИ: 1736 

Антиген тест – за слюнка – продукт, който се използва за in vitro качествено откриване на антигена на SARS-CoV-2 в проба от човешка слюнка.

Най-новият метод за скрининг/тест за коронавирусна инфекция в рамките на 20 минути!

Тестът се извършва чрез орофарингеална проба за откриване на SARS-CoV-2 антигени.
Тестът има предимства на висока чувствителност 97.1%, силна специфичност 99.8%
и дава ясна идентификация на предишни вирусни инфекции.


Материали и компоненти включени в комплекта:

 • Контейнер за слюнка
 • Флакон за извличане на антиген (съдържа реагент за екстракция)
 • Капкомер
 • Тестова касета
 • Инструкция на български език
 • Държач за флакони


Сертификация:
Тестовете са сертифицирани по всички международни и европейски изисквания: Сертификат TUV – EN ISO 13485:2016, с одобрение за продажба и използването в Европейския съюз и останалата част от света; CE маркировка;


КОГА ДА НАПРАВЯ ИЗСЛЕДВАНЕ С АНТИГЕН ТЕСТ за СЛЮНКА?

Препоръчваме изследването да се извършва, когато:

• Имате данни за инфекция – характерни симптоми;

• Имате контакт с болен/заразоносител;

• След пътуване в чужбина или район с висок процент на заразени.

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ИЗСЛЕДВАНЕ

Препоръчва се да не са консумирани напитки или храна 30 мин преди взимане на пробата, както и да не са употребявани цигари.

ТЕСТОВА ПРОЦЕДУРА?

Този комплект използва метода на двойно антитяло-сандвич за откриване на SARS-CoV-2 антигени. Когато се добави подходящо количество проба към ямката (ите) на пробата на изпитвателното устройство. образецът ще се придвижи напред по изпитвателното устройство. Ако образецът има антиген. антигенът се свързва с миши антиСАРС-CoV-2 N протеин моноклонално антитяло, белязано с колоидно злато върху свързващата подложка, и имунният комплекс образува сандвич комплекс с друго покрито миши анти-SARS-CoV-2 N протеин моноклонално антитяло, което е покрито на тестовата линия.

Ще се появи видима цветна линия. което показва, че антигенът SARS-CoV-2 е положителен. Тестовото устройство също съдържа линия за контрол на качеството, независимо от това дали има тестова линия. Червената линия за контрол на качеството трябва да се прилага. Ако линията за контрол на качеството не се появи. това показва, че резултатът от теста е невалиден и трябва да се направи тестът отново.

ПРОБА

• орофарингеална проба

1. Отворете опаковката и извадете тестовата касета.
2. Дръжте флакона за екстракция вертикално и добавете две капки от тестовите проби в ямката (ите) за проби. Стартирайте таймера.
3. Интерпретирайте резултатите в рамките на 20 минути. Силни положителни резултати могат да бъдат съобщени в рамките на 20 минути. Отрицателните резултати обаче трябва да бъдат прочетени след 20 минути, а резултатите след 30 минути вече не са валидни

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ БЪРЗ ТЕСТ КОРОНАВИРУС (АНТИГЕН)

Отрицателни резултати: ако е видима само контролната линия С, а линията за откриване Т е безцветна, това показва, че антигенът SARS-CoV-2 не е открит и резултатът е отрицателен.;
Положителен резултат: ако се появят както контролната линия C, така и линия за откриване T, означава, че е открит антиген на SARS-CoV-2 и резултатът е положителен;
Невалиден резултат: ако контролната линията C не се появи, теста ще бъде невалиден, независимо дали има линия за откриване T (както е показано на фигурата вляво) и теста трябва да се проведе отново.;

Чувствителност: 97.1%,
Специфичност: 99.8%

За допълнителна и по-подробна информация, моля прочетете ръководството на български език.

 


ДРУГИ ПРОДУКТИ | ВЕНАРИ ООД