ВЕНАРИ ООД е българско търговско дружество с основен предмет на дейност – доставка и търговия с лабораторни продукти и консумативи, диагностични тестове, медицински изделия и консумативи, лични предпазни средства и др.

Основен фокус на ВЕНАРИ ООД са юридическите лица, държавни и частни лаборатории, болници и частни медицински центрове.

Фирма ВЕНАРИ ООД притежава собствен офис и складова база в гр. София. Регистрирана е като търговец на едро с медицински изделия. За консумативите, които предлагаме има необходимите сертификати по ISO 9001:2008, CE марка и др. международни нормативи според изискванията на МЗ.